NOWE PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Ruch drogowy

11 maja zmieniły się ograniczenia prędkości w Hiszpanii. W życie weszła modyfikacja ograniczeń prędkości na drogach miejskich, zatwierdzona przez Radę Ministrów 10 listopada 2020 r., co wprowadziło reformę ogólnych przepisów ruchu drogowego.

Nowe ograniczenia prędkości różnią się w zależności od rodzaju drogi:

  • na drogach jednojezdniowych i chodnikowych ograniczenie wynosi 20 km/h
  • na drogach z jednym pasem ruchu w każdym kierunku ruchu limit wynosi 30 km/h
  • na drogach z co najmniej dwoma pasami ruchu w każdym kierunku ruchu ograniczenie nadal wynosi 50 km/h

Ograniczenie prędkości do 30 km/h na drogach z jednym pasem w każdym kierunku ma bardzo niską akceptację przez kierowców, zgodnie z danymi zebranymi w Fesvial Barometer of Road Safety and Mobility. Sprzeciwia się temu prawie połowa ankietowanych.

Według ustawodawców ​​zmniejszenie prędkości na tego typu drogach może przyczynić się od 15% do 30% zmniejszenia liczby wypadków, zwłaszcza tych, w których biorą udział szczególnie narażeni użytkownicy: rowery, motocykle, motorowery i piesi. Ryzyko śmierci w wyniku przejechania przez pieszego jest 9-krotnie mniejsze przy prędkości 30 km/h niż przy prędkości 50 km/h. Są też inne korzyści np. uspokojenie ruchu, redukcja hałasu i zanieczyszczeń, co zwiększa zamieszkiwanie i zrównoważenie miast.

Foto: DGT/Dirrecion General de Traffico