POLSKIE PRAWO JAZDY I REJESTRACJE

Ruch drogowy

Jako turysta można przez kilka miesięcy używać polskiego prawa jazdy. Jeśli zarejestrowałeś stały pobyt w Hiszpanii i masz polskie prawo jazdy jednej z poniższych kategorii, musisz wymienić je na dokumenty hiszpańskie.

Dotyczy to poniższych dokumentów:

  • wydanych z okresem ważności – bezterminowo,
  • kategorii AM; A1; A2; A; B; i BE wydanych z okresem ważności dłuższym niż 15 lat,
  • kategorii C1; C1E; C; CE; D1; D1E; D i DE wydanych z okresem ważności dłuższym niż 5 lat.

Jeśli wywozisz pojazd, który kupiłeś w Hiszpanii, musisz go tymczasowo zarejestrować. Jeżeli przyjechałeś do Hiszpanii w celach turystycznych (maksymalnie na 90 dni), możesz poruszać się samochodem na obcych numerach rejestracyjnych. W pozostałych przypadkach samochód powinien mieć rejestrację hiszpańską – informuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.