STRAJK NA LOTNISKU NA GRAN CANARII

Aktualności Samoloty

Większość związkowa reprezentacja Groundforce LPA 2015 UTE oświadcza, że ​​ich sytuacja w zakresie zatrudnienia stała się „niezrównoważona” z powodu pogorszenia się warunków pracy w ostatnich latach. Firma ta świadczy usługi handlingowe na lotnisku Gran Canaria na rzecz podmiotów trzecich, gdzie jest dostawcą obsługującym największy ruch samolotów. W oświadczeniu większościowa reprezentacja związkowa wskazuje, że „od kilku lat znosimy ciągłe pogarszanie się naszych warunków pracy, sytuację, która bez żadnego rozwiązania została przeniesiona na kierownictwo firmy”.

Wysoka niepewność zatrudnienia, której narażona jest cała siła robocza, doprowadziła do powtarzających się naruszeń układu zbiorowego pracy. Istnieje również całkowity brak wrażliwości i adekwatnej reakcji ze strony kierownictwa firmy na ciągłe skargi ze strony Rady Zakładowej.

Wszystko to, jak twierdzą, sprawia, że ​​problem ten dotyka bezpośrednio pracowników, ponieważ nie są oni w stanie odpowiednio odzyskać swoich biologicznych rytmów, dotknięci maratonami i zachwiani w czasie. Panorama to fizyczne i psychiczne pogorszenie stanu personelu.

Biorąc pod uwagę brak odpowiedzi ze strony korporacji, ogłosili, że złożyli zawiadomienie o strajku 23 sierpnia wraz z rozpoczęciem strajku 4 września 2021 r., a także zorganizowali dziś wiec przy wyjściach z Terminalu 3 lotniska Gran Kanaria.

Przedstawiciele Rady Pracowniczej konkludują i wskazują, że nie czują się odpowiedzialni za szkody, jakie ta mobilizacja może wyrządzić w momencie turystycznego startu, ponieważ spółka grupy Globalia w żadnym wypadku nie chciała odpowiadać na ich żądania. czas. „Ta niezrównoważona sytuacja zmusiła nas do otwarcia tego sporu pracowniczego, ponieważ jest to jedyne wyjście, które pozostawia nas z poważnymi problemami, które cierpimy” – podkreślają.