OTWARTA DROGA DO TAMY LAS CHICAS

Aktualności Samochody

Trasa GC-605 po dziewięciu miesiącach zamkniętych dla ruchu z powodu osunięcia się ziemi została ponownie otwarta we wrześniu 2021 roku. Budżet prac wynosi 460 000 euro.

W styczniu zeszłego roku burza Filomena spowodowała osunięcie się dużych skał i załamanie ścian na GC-605, między Ayacata a tamą Las Chicas, i została odcięta od ruchu. Wiceprezes i doradca ds. Robót Publicznych, Infrastruktury, Transportu i Mobilności Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, ogłosił w środę, że prace zostały zakończone i że droga jest już gotowa do użytku: „drogi środkowe i szczyty, biorąc pod uwagę warunki orograficzne i geologiczne na naszej wyspie wykazują słabości, takie jak ta, która miała miejsce w Ayacata po burzy Filomena, ale na szczęście nasze zespoły techniczne i administracyjne mają najwyższe kwalifikacje, aby sprostać tym wyzwaniom. Dzisiaj zakończyliśmy kondycjonowanie GC-605 otwierając go na ruch, to była intensywna praca: po pierwsze, z administracyjnego punktu widzenia poszukiwanie formuły, która pozwoliłaby nam działać z większą zwinnością; a po drugie, z technicznego punktu widzenia, zapewniłoby to obszarowi większe bezpieczeństwo dla ruchu pojazdów ”- podkreślił Miguel Ángel Pérez del Pino.

Budżet zainwestowano głównie w obróbkę skarp, odbudowę ścian, odwodnienie, chodniki, systemy ograniczające, sygnalizację pionową i oznakowanie dotkniętych dróg.

Prace prowadzono przez 3 miesiące w dwóch etapach, w pierwszej skarpa została oczyszczona za pomocą ekspansywnego cementu w celu wyeliminowania niestabilnego materiału większego skarpy oraz niektórych skalistych balkonów znajdujących się na szczycie skarpy. oraz ręczne czyszczenie pozostałej części skarpy. W tym pierwszym etapie rozebrano formację skalną znajdującą się po prawej stronie drogi, a na koniec wykopano i przetransportowano cały wydobyty materiał, umożliwiając tymczasowe udostępnienie drogi w poniedziałek 2 sierpnia, aby mogły przejechać służby ratunkowe w przypadek pożaru, „

Prace prowadzone w drugiej fazie prac polegały zasadniczo na ustabilizowaniu i uszczelnieniu miejsc, w których wystąpiły pęknięcia konstrukcji, a następnie ułożeniu ok. 3 000 m2 siatki zabezpieczającej zakotwionej i dopasowanej do skarpy o długości 25 metrów. , aby uniknąć spadających kamieni na drogę.

Akcja obejmowała również wykonanie rowów, naprawę istniejącej nawierzchni drogi i jej asfaltu oraz umieszczenie odpowiednich znaków poziomych i pionowych – informuje Cabildo de Gran Canaria.

Foto: Cabildo de Gran Canaria