KONIEC Z MASECZKAMI NA ZEWNĄTRZ

Aktualności Covid-19

Od 10 lutego 2022 roku ogłoszono koniec używania maseczek na świeżym powietrzu na Wyspach Kanaryjskich. Ten obowiązek wprowadzono ponownie 24 grudnia 2021 roku, jednak – co było widać na ulicach – wiele osób ten nakaz ignorowało, a policja zazwyczaj nie interweniowała.

Minister zdrowia Hiszpanii Carolina Darias, poinformowała, że Rada Ministrów 8 lutego 2022 roku zatwierdziła dekret królewski, który zniósł obowiązek używania maseczek na zewnątrz. Środek ten wchodzi w życie dzień po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie już w ubiegłym roku minister zdrowia zapowiedziała, że stosowanie maseczek także w pomieszczeniach zamkniętych ma być stosowane do wiosny tego roku, w zależności od rozwoju pandemii.

Maseczka nadal obowiązkowa w pomieszczeniach zamkniętych

Osoby powyżej 6 roku życia niezależnie od zachowania bezpiecznej odległości muszą nosić maseczkę zasłaniającą usta i nos (co w Hiszpanii jest rygorystycznie przestrzegane) w następujących przypadkach:

  • W każdej zamkniętej przestrzeni do użytku publicznego lub otwartej dla publiczności
  • Na wielkich imprezach plenerowych, gdy uczestnicy stoją . Jeśli siedzą, będzie to obowiązkowe, gdy nie można zachować bezpiecznej odległości 1,5 metra między ludźmi, z wyjątkiem grup konkubentów.
  • W transporcie lotniczym, autobusowym lub kolejowym, w tym na peronach i stacjach pasażerskich
  • W publicznym i prywatnym transporcie pasażerskim w pojazdach do 9 miejsc siedzących, w tym z kierowcą, jeżeli pasażerowie pojazdów turystycznych nie mieszkają pod tym samym adresem.
  • W zamkniętych przestrzeniach statków i łodzi, gdy nie można zachować bezpiecznej odległości 1,5 metra , z wyjątkiem grup konkubentów.

Wyjątki od używania maseczek:

  • Dla osób, które wykazują jakiś rodzaj choroby lub trudności w oddychaniu , które mogą nasilić się po użyciu maski lub które ze względu na swoją niepełnosprawność
  • W przypadku, gdy ze względu na charakter czynności , stosowanie maski jest niezgodne , zgodnie ze wskazaniami władz sanitarnych.
  • W pomieszczeniach zamkniętych do użytku publicznego, które są częścią miejsca zamieszkania spotykających się tam grup, takich jak np. instytucje opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.
  • W jednostkach przeznaczonych do zamieszkania zbiorowego pracowników podstawowych lub innych grup o podobnych cechach, pod warunkiem, że zaszczepienie przeciwko Covid-19 jest większe niż 80% z pełnym harmonogramem i dawką przypominającą, akredytowaną przez właściwy organ opieki zdrowotnej.

Za brak maseczki zasłaniającej nos i usta w Hiszpanii grozi mandat do 100 euro.

Foto: nakanarach.pl