WIĘZIENIE ZA SPACER PO WYDMACH?

Aktualności Interwencje

Obywatel Niemiec został skazany przez sędziego Sądu w San Bartolomé de Tirajana na karę 4 miesięcy więzienia i jednomiesięczną grzywnę z opłatą dzienną w wysokości 6 euro za spacer po wydmach Maspalomas i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Mężczyzna został ukarany za złe traktowanie i sprzeciw wobec decyzji agenta Ministerstwa Środowiska Cabildo de Gran Canaria, który poprosił go o opuszczenie rezerwatu przyrody Las Dunas de Maspalomas.

Do zdarzenia doszło 12 marca 2022 roku, kiedy niemiecki obywatel, narodowości niemieckiej, pełnoletni i nieposiadający wcześniejszej karalności, został wezwany przez funkcjonariuszy Ochrony Środowiska do opuszczenia chronionego obszaru, ale ten odmówił i klepnął jednego ze strażników wydm w rękę i po podniesieniu dużego kamienia groził im, ale nie rzucił nim w ich stronę. Sąd jednak uznał, że doszło do podważenia autorytetu i integralności fizycznej dwóch agentów.

Za przestępstwo oporu lub nieposłuszeństwa wobec władzy sąd skazał mężczyznę na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz miesięczną grzywnę z opłatą dzienną w wysokości 6 euro.

Podczas rozprawy oskarżony zgadził się z przedstawionymi faktami, jak i z wnioskami prokuratora, a więc zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, ponieważ był to wniosek o skazanie na karę pozbawienia wolności poniżej trzech lat wydano wyrok ugodowy i nałożono żądaną karę obniżoną o jedną trzecią.

Oskarżony nie trafi jednak do więzienia, gdyż uzgodniono zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na wniosek obrońcy.

Przypominamy, że na wydmach w Maspalomas warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • – Należy zawsze chodzić po wskazanych obszarach i wyznaczonych w nich ścieżkach.
  • – Trzeba przestrzegać zasad wynikających z oznakowania i tablic informacyjnych
  • – Nie wolno używać kamieni lub innych elementów do tworzenia struktur zmieniających krajobraz.
  • – Należy szanować zwierzęta i rośliny
  • – Zakazane jest biwakowanie

Foto: nakanarach.pl