KRYTYKA ZA BRAK PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ W SAMOLOTACH

Aktualności Samoloty

Organizacja Konsumentów i Użytkowników (OCU), skrytykowała 8 hiszpańskich linii lotniczych za nieakceptowanie płatności gotówkowych podczas lotów. 

Stowarzyszenie zażądało wyeliminowania przyjętej przez linie lotnicze polityki płatności wyłącznie kartą. 

– Nie podjęli tego kroku, więc kontynuowaliśmy i zgłosiliśmy to odpowiednim władzom” – powiedzieli.

Linie lotnicze, których dotyczy skarga, to Iberia, Iberia Express, Air Europa, Iberojet, Plus Ultra, Volotea, Wamos Air i World2fly.

– Pomimo tego, co ustanawiają przepisy, te linie lotnicze nadal zmuszają konsumentów dokonujących zakupów na pokładzie do płacenia kartą: jest to jawne naruszenie przepisów konsumenckich. Z tego powodu zgłosiliśmy osiem firm, które nadal ignorują nasze prośby” – stwierdziła OCU.

OCU twierdzi, że prawo konsumenckie stanowi, że nikt nie może odmówić przyjęcia gotówki jako środka płatniczego.

– Nie ma przesłanek uzasadniających ograniczenie korzystania z gotówki. Może to narazić klienta na niebezpieczeństwo. Jeśli ktoś chce kupić jedzenie lub produkty na pokładzie, ale ma tylko gotówkę, nie pozostaje mu nic innego, jak tylko jechać bez zakupu. Jest to nadużycie i stanowi poważne naruszenie przepisów dotyczących ochrony konsumentów – powiedział OCU.

Niedawno weszła w życie nowelizacja Ustawy Ogólnej o Obronie Konsumentów w Hiszpanii, która obejmuje płatność gotówką w każdym lokalu.

Art. 82 ust. 4 dekretu królewskiego z mocą ustawy 24/2021 zawiera sformułowanie „przyjmowanie płatności w gotówce jako środka płatniczego w granicach określonych przez przepisy podatkowe oraz zapobieganie i zwalczanie oszustw podatkowych”.

Jest więc tylko jeden wyjątek, jak precyzuje samo rozporządzenie, „w granicach określonych przepisami podatkowymi oraz zapobieganiem i zwalczaniem oszustw podatkowych”. To przestępstwo jest również zagrożone karą grzywny, która może wynosić od 150 do 100 tys. euro – przypomina hiszpańska organizacja konsumencka OCU.

Foto: Czytelnik