PODRÓŻ Z PASZPORTEM CZY DOWODEM?

Ciekawostki Turystyka

Choć oficjalnie w obrębie Unii Europejskiej możemy podróżować tylko z dowodem osobistym, to jednak w niektórych sytuacjach na Wyspach Kanaryjskich paszport jest wymagany.

Wyspy Kanaryjskie należą do Hiszpanii, choć od Półwyspu Iberyjskiego są oddalone o ok. 1,5 tys. km. Jest to teren należący do Unii Europejskiej.

Paszport jest oficjalnym dokumentem międzynarodowym i uprawnia do przekraczania granicy oraz dłuższego pobytu za granicą, z kolei dowód osobisty umożliwia nam podróż do: krajów członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państw, które na mocy osobnych decyzji, zezwalają na przekraczanie granic na podstawie ważnego dowodu osobistego. Ale paszport w Hiszpanii jest wymagany do potwierdzenia numeru podatkowego N.I.E. Czasem niektórzy sprzedawcy wymagają też paszportu do zakupu telefonicznej karty typu pre-paid i jej rejestracji, a także założenia konta bankowego. Ale w tych dwóch ostatnich przypadkach nie ma reguły.

W obrębie strefy Schengen nie trzeba okazywać paszportu przy przekraczaniu granicy lądowej, Jednak warto mieć przy sobie paszport lub dowód osobisty. Mogą bowiem zdarzyć się sytuacje, w których trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość (na przykład podczas zatrzymania przez policję lub przy wejściu na pokład samolotu). Kraje UE należące do strefy Schengen mogą przyjąć przepisy krajowe, które zobowiązywałyby obywateli przebywających na ich terytorium do posiadania przy sobie określonych dokumentów.

Zarówno dowód osobisty, jak i paszport to dokumenty umożliwiające identyfikację i potwierdzające obywatelstwo osoby podróżującej. Dowód umożliwia podróż do państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także innych państw, które zezwalają na przekraczanie granic na podstawie jedynie tego dokumentu.

Z kolei paszport umożliwia przekraczanie granicy oraz pobyt w dalekich krajach, głównie Azji oraz Afryki, ale także w Australii, Stanach Zjednoczonych, Rosji czy Białorusi. Jednak zgodnie z art. 21c Kodeksu Granicznego Schengen państwa członkowskie również mają prawo wymagać posiadania przez podróżnego dokumentów tożsamości.

Aby dziecko mogło polecieć do kraju w strefie Schengen, wystarczy mu dowód osobisty. Jeśli jednak czeka je lot do wybranego kraju na świecie poza nią, musi mieć paszport. Wniosek o wydanie dokumentu można złożyć w każdej gminie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dziecko powyżej 5. roku życia musi udać się do urzędu wraz z rodzicem czy opiekunem, aby złożyć wniosek. Procedura wyrobienia paszportu jest bardziej skomplikowana, a zatem warto zastanowić się, czy warto – np. czy planujemy w najbliższym czasie dalekie podróże poza Europę.

Bez względu na to, czy potrzebny będzie paszport, czy wystarczy dowód osobisty, przed wylotem warto sprawdzić, czy i jak długo dokumenty są ważne. Niektóre państwa wymagają, aby paszport był ważny przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu do kraju.

Warto dodać, że prawa jazdy czy karty bankowe nie są uznawane za ważny dokument podróży ani dowód tożsamości.