WJAZD NA KANARY BEZ TESTÓW

Aktualności

W ostatnim dniu maja w Dzienniku Urzędowym Wysp Kanaryjskich (BOC) opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia Blas Trujillo, w którym nie ma już konieczności przedstawiania testów diagnostycznych aktywnej infekcji (PDIA) SARS-CoV2 przez osoby, które wjeżdżają na Wyspy Kanaryjskie z pozostałej części terytorium kraju i posiadają oficjalny dokument potwierdzający, że otrzymały pełny harmonogram szczepień przeciwko COVID-19 lub co najmniej jedną dawkę zatwierdzonej szczepionki, z ponad 15-dniowym wyprzedzeniem.

To nowe rozporządzenie, obowiązujące od dnia jego podpisania, czyli od 28 maja br. Dokument zmienia przepis obowiązujący od 10 kwietnia, który ustanawia przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa za pośrednictwem PDIA w stosunku do podróżnych, którzy wjeżdżają do Wspólnoty Autonomicznej Wysp Kanaryjskich z terytorium kraju drogą powietrzną lub morską, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń spowodowanych przez: SARS-COV-2.

Rząd archipelagu informuje, że wykluczeni z przedstawiania testu COVID-19 przy wjeździe na Wyspy Kanaryjskie, oprócz osób w tranzycie w kanaryjskim porcie lub na lotnisku z docelowym miejscem przeznaczenia do innego kraju lub innego miejsca na terytorium kraju:

  • – Osoby, które udowodnią, że przebywały poza Wspólnotą Autonomiczną Wysp Kanaryjskich przez okres krótszy niż 72 godziny przed przyjazdem, niezależnie od miejsca zamieszkania.
  • – Pasażerowie, którzy posiadają oficjalny dokument potwierdzający, że otrzymali pełny harmonogram szczepień w ciągu 8 miesięcy poprzedzających podróż lub przynajmniej jedną dawkę szczepionki zatwierdzonej przez Europejską Agencję Leków (EMA) przeciwko COVID-19 – przypadek, w którym więcej niż 15 dni przed wysiedleniem miało miejsce w ciągu ostatnich czterech miesięcy lub które potwierdzają na podstawie oficjalnego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentu urzędowego, że zachorowali na chorobę mniej niż 6 miesięcy temu.

Kartę lub dokument akredytujący Służbę Zdrowia Wysp Kanaryjskich o otrzymaniu kompletnych wytycznych lub pierwszej dawki szczepionki COVID-19 można uzyskać wchodząc na miSCS (www.miscs.org) w przestrzeni internetowej myHistory.

W tym miejscu będzie również znajdować się, jeśli będzie dostępne, unijne świadectwo COVID-19 dotyczące podróży, które poświadcza, czy osoba jest zaszczepiona lub posiada negatywny wynik testu PCR lub szczepień z powodu choroby.

Jeśli chodzi o punkty 2 i 3 czwartej sekcji rozporządzenia z 10 kwietnia 2022 roku, pozostają one w mocy w całości, więc przedłożenie negatywnej PDIA nie jest wymagane przy wjeździe na Wyspy Kanaryjskie osobom, które akredytują rezerwację w obiekt turystyczny zarejestrowany w Generalnym Rejestrze Turystycznym Wspólnoty Autonomicznej Wysp Kanaryjskich i podlega systemowi kontroli zdrowia publicznego przy przyjmowaniu do obiektu noclegowego zgodnie z dekretem z mocą ustawy 17/2020 z dnia 29 października o środki w turystyce mające na celu stawienie czoła skutkom kryzysu zdrowotnego i gospodarczego wywołanego pandemią wywołaną przez COVID-19.

Od 26 kwietnia 2022 r. osoby pełnoletnie, które zaszczepiły się przeciw COVID19 w cyklu podstawowym (jedną dawką Johnson&Johnson lub dwiema dawkami pozostałych szczepionek) oraz przyjęły dawkę przypominającą, mają bezterminowo ważne Unijne Certyfikaty COVID. Certyfikat szczepienia musi zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie. 

Izolacja, którą muszą zachować pasażerowie, którzy nie ukończyli PDIA w ciągu 72 godzin przed przylotem, nie będzie miała zastosowania, jeżeli uniemożliwia to pilność przemieszczenia, w następujących przypadkach:

a) Pracownicy zatrudnieni lub samozatrudnieni w zawodach o krytycznym znaczeniu, w tym pracownicy służby zdrowia, oddelegowani do pracy.

b) Pracownicy lub dostawcy usług transportowych, w tym kierowcy samochodów ciężarowych, którzy przewożą towary do użytku na terytorium.

c) Pacjenci podróżujący z ważnych powodów medycznych.

d) Pomoc lub opieka, z ważnych powodów, dla seniorów, nieletnich, osób na utrzymaniu, osób niepełnosprawnych lub szczególnie wrażliwych.

e) Przedstawiciele publiczni, dyplomaci, personel organizacji międzynarodowych i osoby przez nich zaproszone, których fizyczna obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tych organizacji, wojsko i policja, pracownicy humanitarni i pracownicy ochrony ludności, w wykonywaniu ich funkcji.

f) Marynarze, którzy przybywają na Wyspy Kanaryjskie z powrotem ze swojej kampanii na pokładzie statku lub w tranzycie w celu zaokrętowania lub zejścia na ląd.

g) załogi statków i samolotów obsługujących ruch pasażerski lub towarowy między Wyspami Kanaryjskimi a innymi wspólnotami autonomicznymi lub krajami.

h) Dziennikarze przemieszczający się zawodowo.

Od 7 czerwca na Wyspy Kanaryjskie bez testu mogą wjeżdżać bez testów obywatele każdego kraju, pod warunkiem, że zostali zaszczepieni dwiema dawkami przeciwko Covid-19.

Foto: gobiernodecanarias.org