ZAKAZANE OGNISKA I GRILLE W LASACH

Więcej informacji

Zakaz rozpalania ognisk i grilii na terenach leśnych wprowadził w okresie od 1 lipca do 30 września Cabildo de Gran Canaria.

Od 1 lipca zaczął się czas wysokiego zagrożenia pożarowego w lasach, dlatego Cabildo de Gran Canaria od tej daty zabrania używania ognia w górach i na terenach leśnych. Ograniczenia będą obowiązywać do 30 września, choć mogą zostać przedłużone w zależności od warunków pogodowych.

Od tego początku lipca korzystanie z przenośnych grilli na terenach rekreacyjnych, kempingach i wiatach zarządzanych przez Cabildo jest ograniczone. W tych miejscach można używać tylko z wbudowanych grilli, które są do tego przystosowane, a także kuchni z butlami gazowymi o wadze poniżej 13 kg, zawsze na wewnętrznym obwodzie każdej z wyżej wymienionych infrastruktur.

Fot. Twitter

Podobnie spalanie pozostałości leśnych, rolniczych lub innych, takich jak ściernisko, martwe drewno opałowe, kora i tym podobne, a także celebrowanie pokazów pirotechnicznych, używanie fajerwerków, a także wszelkich innych urządzeń, które zawierają ogień na terenach leśnych lub w pobliżu obszaru leśnego, na który może się przenieść pożar.

Gdy rząd Wysp Kanaryjskich lub Rada Wysp ogłoszą „Alarm o zagrożeniu pożarem lasu”, wszelkie rodzaje rozpalania ognisk będą zabronione na terenach rekreacyjnych (w tym korzystanie z grillów budowlanych zainstalowanych na tych obszarach), a fajerwerki na terenie lasu i w odległości 400 metrów wokół niego).

W tych sytuacjach alarmowych korzystanie z maszyn generujących iskry, takich jak promienie, piły łańcuchowe, sprzęt spawalniczy, wykaszarki do krzaków i tym podobne, będzie całkowicie ograniczone na terenach leśnych i w ich sąsiedztwie, a karbonizacja ani użytkowanie nie będzie dozwolone.

Cabildo de Gran Canaria przypomina, że ​​większość pożarów lasów powstaje w wyniku zaniedbań i postaw ryzykownych spowodowanych przez człowieka, dlatego zwraca się do ludności o udział w zapobieganiu, podjęcie ekstremalnych środków ostrożności i ograniczenie do minimum użycia ognia i elementów, które generują iskry, aby mieć lato bez pożarów i bez ofiar.