PROTEST DJ’ÓW NA GRAN CANARII

Aktualności

DJ Gran Canaria, czyli oficjalne stowarzyszenie liczące ponad 300 członków, zorganizowało 14 września manifestację przed siedzibą Prezydencji Rządu Wysp Kanaryjskich w Las Palmas, ze względu na skutki restrykcji przeciwko Covid-19 stosowane na wyspach i dotyczą muzyków oraz ich rodzin.

W oświadczeniu stowarzyszenia dj’ów czytamy, że decyzja ta została podjęta z powodu „powtarzającej się odmowy spotkania się z nimi regionalnych przywódców politycznych po miesiącach prośby o odbycie spotkania. Rząd Wysp Kanaryjskich od ponad półtora roku nakłada ograniczenia, które bezpośrednio dotyczą ponad 300 DJ-ów klubowych na wyspie, a zwłaszcza ich rodzin. Przez cały ten czas administracja nawet nie zadała sobie trudu, aby poinformować to prawnie utworzone stowarzyszenie o działaniach, które zostaną podjęte w różnych fazach, które spowodowały bezpośrednią likwidację wielu miejsc pracy”.

Protestujący mówili, że nie ustaną w wysiłkach w obronie interesów reprezentowanych stron i będą kontynuować „wszelkie działania niezbędne do ustanowienia stałego i płynnego dialogu z różnymi administracjami w celu obrony prawa swoich współpracowników do pracy”.

Wśród żądań znajduje się pilne opracowanie planu pomocy, który pozwoli DJ-om przetrwać i otrzymać wsparcie finansowe, ponieważ większość z nich nie może skorzystać z ERTE (zasiłki dla zatrudnionych ok. 900 euro miesięcznie) ze względu na „niepewne” warunki, w jakich zostali zatrudnieni lub wykonywali swoją pracę przed wybuchem pandemii.

Manifestanci domagają się również sprawniejszej i szybszej komunikacji z DJ-ami o wszelkich decyzjach podejmowanych przez rząd Wysp Kanaryjskich, które bezpośrednio wpływają na ich pracę, aby mogli odpowiednio zaplanować i zreorganizować swoje programy tak szybko, jak to możliwe i zachować jak najwięcej swojej pracy.

Zobacz VIDEO z protestu:

https://www.facebook.com/francisco.jimenez95/videos/221182520058969

Foto: Facebook/Asociacion DJ Gran Canaria