TEST ANTYGENOWY WAŻNY KRÓCEJ!

Aktualności Covid-19

Niewiele osób wie, że od początku lutego 2022 roku skrócono ważność testów antygenowych wykonywanych przed wjazdem do Hiszpanii.

Od 1 lutego 2022 roku ważność testów antygenowych wymaganych przy wjeździe do Hiszpanii (w tym także na Wyspy Kanaryjskie) wynosi tylko 24 godziny, a nie jak dotychczas 48 godzin.

Natomiast ważność testów molekularnych np. PCR wynosi, podobnie jak wcześniej, czyli maksymalnie 72 godziny.

Świadectwo badania diagnostycznego musi zawierać co najmniej następujące informacje:

1. Imię i nazwisko posiadacza.

2. Data pobrania próbki.

3. Rodzaj przeprowadzonego testu.

4. Kraj wykonania testu

Źródło: Link do Biuletynu Informacji Publicznej:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1540

POWRÓT Z HISZPANII DO POLSKI:

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów Rzeczyposplitej Polskiej do 28 lutego 2022 roku obowiązuje kwarantanna po powrocie do Polski.

Zaszczepieni: nie muszą odbywać kwarantanny po okazaniu ważnego Unijnego Certyfikatu COVID.

Ozdrowieńcy: do 6 miesięcy po przebyciu choroby nie muszą odbywać kwarantanny po okazaniu ważnego Unijnego Certyfikatu COVID.

Dzieci poniżej 12 lat: są zwolnione z kwarantanny, jeśli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych/posiadających negatywny wynik testu.

Pozostali: aby uniknąć 10-dniowej kwarantanny, powinni wykonać test antygenowy lub PCR do 48 h przed przylotem lub do 48 h po przylocie do Polski (wynik testu musi zostać wprowadzony do systemu teleinformatycznego sanepidu przez laboratorium w okresie 48 godz. od przekroczenia granicy).

Foto: gobiernodecanarias.org