KONIEC KWARANTANNY I TESTÓW PO POWROCIE DO POLSKI

Aktualności Covid-19

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że od 11 lutego 2022 roku zniesiono kwarantannę przyjazdową. Ponadto skrócono okres izolacji dla turystów powracających do Polski z państw spoza strefy Schengen.

Oznacza to całkowite zniensie kwarantanny przyjazdowej z państw grupy Schengen. Dzięki zmianom przepisów turyści podróżujący do Polski, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni, czy nie, czy posiadają status ozdrowieńca lub negatywny wynik testu nie będą już musieli poddawać się izolacji.

Dotychczas osoby powracające ze strefy Schengen automatycznie po przekroczeniu polskiej granicy byli kierowani na kwarantannę. Zasada ta nie dotyczyła w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, ozdrowieńców (od uzyskania pozytywnego wyniku testu nie może minąć więcej niż 6 miesięcy) oraz turystów z negatywnym wynikiem testu (wykonanym do 24 godzin przed przekroczeniem granicy lub 3 godziny po przylocie (licząc od momentu odprawy granicznej) oraz spełnią jeden z poniższych warunków:

  • przedstawią zaświadczenie o przyjęciu szczepionki
  • okażą zaświadczenie o przejściu infekcji
    Strefa Schengen obejmuje 26 krajów, wśród których są: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia. 
  • Foto: Czytelnik