WIELCY POLACY

O Polsce Więcej informacji

W 2022 roku zakończył się Projekt Wielcy Polacy, organizowany przez Stowarzyszenie Polsko-Kanaryjskie Arka.

Tematyka projektu dotyczyła sławnych Polaków, których działalność wyraźnie zaznaczyła się w historii i na mapie świata. Młodzież w czasie zajęć omawiała ważne postacie ze świata nauki, kultury, sportu, identyfikowała polskie nazwy na mapie Świata oraz związane z tymi miejscami wydarzenia naukowe i historyczne. Zajęcia odbywały się przy wykorzystaniu środków audiowizualnych – czytamy na Facebook’u Stowarzyszenie Polsko-Kanaryjskie Arka.

Uczestnicy zostali przygotowani merytorycznie i formalnie do wykonania prac. Do konkursu zgłoszono 5 prezentacji: Adam Mickiewicz, Polskie nazwy na mapie świata, Jan Paweł II, Słynni polscy żeglarze oraz Maria Curie-Sklodowska.

Projekty zostały nagrodzone, uczestnicy dostali dyplomy, a najlepsze prace zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

Fot. Stowarzyszenie Polsko-Kanaryjskie Arka