ZMIANY PRZY TYMCZASOWYM POBYCIE

Aktualności

Władze hiszpańskie ogłosiły, że obcokrajowcy posiadający tymczasowe zezwolenia na pobyt TIE nie będą już podlegać tak surowym zasadom jak dotychczas.

Hiszpania potwerdziła, że zezwolenie nie zostanie im cofnięte, jeśli spędzą więcej niż sześć miesięcy poza terytorium Hiszpanii, w tym na Wyspach Kanaryjskich.

Oznacza to, że zgodnie z nowo wprowadzonymi zmianami każdy, kto posiada hiszpańskie zezwolenie na pobyt czasowy, może w ciągu roku wyjechać za granicę na dłużej niż sześć miesięcy, nie martwiąc się o status swojego pobytu w Hiszpanii.

Decyzja ta weszła w życie po jej podjęciu przez hiszpański Sąd Najwyższy 20 czerwca 2023 roku, jednak władze podkreśliły, że nadal mają możliwość zmiany decyzji i przywrócenia poprzednich przepisów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Tymczasowe TIE wydawane są nowym rezydentom oraz tym, którzy przebywali w kraju krócej niż pięć lat w momencie odcięcia po Brexicie w przypadku obywateli Wielkiej Brytanii, a do tej pory władze miały uprawnienia do cofania zezwoleń tym który nie dotrzymał zasady sześciu miesięcy. Gdy cudzoziemiec mieszka w Hiszpanii od pięciu lat, może ubiegać się o zastępcze zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego.

Podkreślili, że obecnie status rezydenta czasowego może zostać unieważniony jedynie w drodze procesu prawnego, gdy władze ocenią, że dana osoba nie powinna już kwalifikować się do otrzymania dokumentu, a nie ze względu na czas trwania nieobecności w Hiszpanii.

Cudzoziemcy muszą jednak uważać, ponieważ może dojść do zamieszania po zmianie statusu z tymczasowego na stały, ponieważ obecne przepisy nie pozwalają obcokrajowcom przebywać poza krajem dłużej niż dziesięć miesięcy w ciągu pięciu lat okres przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały nadal obowiązuje.

Oznacza to, że wszyscy cudzoziemcy, którzy przebywają poza Hiszpanią dłużej niż sześć miesięcy, będą mogli odnowić swoje zezwolenie na pobyt, ale nie będą mogli zmienić tego zezwolenia na stałe, ponieważ ich pobyt poza krajem przekroczyłby dziesięć miesięcy w pięcioletnim okresie.

Fot. Archiwum NaKanarach.pl