ZAKAZ PARKOWANIA DLA KEMPINGÓW

Aktualności

Na południu kanaryjskiej wyspy Fuerteventura zabronione jest „dzikie” biwakowanie. Od 8 grudnia 2023 r. weszły w życie nowe, zaostrzone przepisy dotyczące parkowania kamperów.

Gmina Pájara przyjęła tymczasowo „Rozporządzenie miejskie w sprawie transportu i mobilności” (Ordenanza Municipal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Pájara) już 6 października 2023 r. i opublikowała je w Dzienniku Prawnym prowincji Las Palmas (BOP), miesiąc później, czyli 6 listopada 2023 r.

Wcześniej mieszkańcy i organizacje turystyczne mogły zgłaszać zastrzeżenia do tekstu rozporządzenia do gminy.

W rozporządzeniu jeden cały rozdział poświęcony jest zagadnieniu „parkingu i noclegów dla przyczep kempingowych i pojazdów kempingowych”.

Zgodnie z treścią nowych przepisów bezpłatne biwakowanie (acampada libre) jest zabronione w dowolnym miejscu na terenie gminy Pájara na uwielbianej, także przez Polaków Fuerteventurze.

Artykuł 16. Zakaz bezpłatnego biwakowania ma następujący zapis:

„W celu ochrony i zachowania istniejących zasobów naturalnych i środowiskowych, a także ochrony wyglądu miejsca docelowego i zawsze zgodnie z prawami własności i użytkowania gruntów, zabrania się wszelkich form bezpłatnego lub nielegalnego biwakowania.”

Według definicji bezpłatne biwakowanie to okazjonalne rozbijanie namiotów, przyczep kempingowych, domów mobilnych, zarejestrowanych samochodów kempingowych, samochodów dostawczych lub innych pojazdów lub kwater mobilnych bez żadnego zezwolenia lub prawa do korzystania z pomieszczeń lub miejsc, na których są one rozstawione, a które nie są do tego przeznaczone zamiar.

Naruszenia tych przepisów są klasyfikowane jako „bardzo poważne” i zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 501 do 1000 euro.

Turyści powinni znać różnice, jeśli chcą uniknąć kar pieniężnych w wysokości od 501 do 1000 euro.

Rozporządzenie rozróżnia „kemping” i „parking”. Pojazdy kempingowe mogą parkować w dowolnym miejscu zgodnie z postanowieniami ogólnymi i szczegółowymi rozporządzenia, tak jak „zwykłe” pojazdy, chyba że jest to wyraźnie zabronione.

Mówiąc najprościej, pojazd „parkuje” wtedy, gdy może od razu odjechać, bez żadnych dalszych działań. według zasady: uruchom silnik, wrzuć bieg, zwolnij hamulec ręczny i ruszaj.

Z drugiej strony, jeśli przedmioty trzeba najpierw zapakować do samochodu (np. stoły, krzesła itp.), odkręcić, schować lub zdemontować (markizy, wysuwy, podpórki, kliny itp.) to jest to już „biwakowanie” i już nie jest „parkowaniem”. Wyjątkiem od tej reguły są wyłazy dachowe i dachy podnoszone. W zasadzie dopuszczalne jest przenocowanie w „zaparkowanym” samochodzie i wietrzenie przez wyłazy dachowe lub korzystanie z podnoszonego dachu. Jednak nic, co dzieje się w pojeździe, nie może wydostać się na zewnątrz, czyli ani hałas, ani żadne płyny.

Nawet jeśli pojazd kempingowy nie stoi ze wszystkimi oponami na naturalnej powierzchni, ale jest podniesiony lub wypoziomowany za pomocą jakiegoś mechanizmu, dochodzi do „biwakowania”. Tylko podczas parkowania na bardzo stromym miejscu pojazd można zaklinować odpowiednimi środkami, ale nie np. kamieniami, wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Przyczepy kempingowej nie można odłączać od pojazdu ciągnącego w celu „parkowania”.

Rozporządzenie gminne reguluje także korzystanie z „stref postojowych przeznaczonych dla pojazdów kempingowych” oraz „specjalnych stref odpoczynku i obsługi pojazdów kempingowych”.

Foto: Zdjęcie ilustracyjne – mogan.es