KIOSKI NA PLAŻY ZAMKNIĘTE I PROTEST

Aktualności

Kilkunastu pracowników kiosków na plażach: Playa del Inglés, Maspalomas i latarni morskiej Maspalomas ponownie demonstrowało 7 lipca 2022 roku. 

Spór toczy się od prawie dwóch lat. Kioski plażowe zamknięto w okresie pandemii koronawirusa. Pracownicy zostali bez pracy, a turyści nie mogą nic w nich kupić. Obecnie otrzymują zapomogę z urzędu pracy, ale w lipcu ten czas pomocy się skończy.

Dlatego po raz drugi zorganizowano protest przed Urzędem Miejskim San Fernando de Maspalomas, aby prosić o natychmiastowa pomoc ze strony władz gminy i dzięki temu o możliwość powrotu do pracy.

Od 6 lipca 2022 pracownicy kiosków dostali zasiłek za miesiąc maj, pozostał im czerwiec, który będzie ostatnim miesiącem od zakończenia ich bezrobocia w lipcu.

Najnowsza informacja od burmistrza, Concepción Narváez, mówi, że wznowiono rozmowy z dzierżawcą kilku kiosków w celu wprowadzenia pewnych modyfikacji.

Przed wakacjami specyfikacje na wykonanie usługi były na etapie kontraktacji usług, 26 maja urzędnicy uznali ją za pilną, a 5 czerwca 2022 roku wniosek nie został jeszcze podpisany. 

„Najnowsze informacje, jakie mamy, są takie, że ponownie zawarli umowę o pracę, aby wprowadzić w niej zmiany… robią bałagan” – mówią pracownicy kiosków.

W Hiszpanii zasiłek dla bezrobotnych zależy od okresu opłacania składek w ciągu ostatnich 6 lat: okres prawa do zasiłku mieści się w przedziale od 3 miesięcy do 2 lat.

Okresy kwalifikowane do ustalenia prawa do świadczeń dla bezrobotnych:

  • ubezpieczenie: minimalny okres składkowy – przynajmniej 360 dni w ciągu 6 lat poprzedzających dzień zarejestrowania albo datę kiedy ustał obowiązek opłacania składek.

Wysokość zasiłku wynosi 70 % wysokości kwoty bazowej w pierwszych 180 dniach, 60 %wysokości kwoty bazowej po 180 dniach. Dodatkowo zasiłek dla bezrobotnych jest zależny od sytuacji rodzinnej bezrobotnego.

Ustawodawstwo hiszpańskie przewiduje także możliwość nabycia innych świadczeń po ustaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli sprawa kiosków nie zostanie rozstrzygnięta, pracownicy kiosków mają zezwolenie Delegatury Rządu na nowe manifestacje, które zaplanowano także na 14 i 21 lipca w godzinach od 10:00 do 12:00.

Foto: Czytelnik